LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 Kapa aparat komplet RDV 104 17
2 Nalepnica RDV 112 16
3 Spremnjak mlaznice RDV 113 16
4 Crevo sa mlaznicom komplet RDV 106 18
5 Račva RDV 114 16
6 Zaptivač RDV 107 16
7 Boca aparata S100 komplet RDV 115 16
8 Nosač boce pokretni RDV 116 16
9 Potisna cev RDV 117 16
10 Točak Ø 360 RDV 111 16
11 KAPA APARATA S100 kg
12 Kapa aparat RDV 118
13 Zaptivač RDV 119
14 Zaptivač RDV 120
15 Ventil sigurnosti komplet RDV 121
16 CREVO SA MLAZNICOM KOMPLET S100 kg
17 Rukohvat RDV 122
18 Cev RDV 123
19 Dizna S100, BCF50 kg RDV 125
20 Trn RDV 126
21 ‚‚O" prsten Ø 9,3x2,4 RDV 127
22 Opruga RDV 128
23 Čaura RDV 129
24 Telo mlaznice RDV 130
25 Ručica RDV 131
26 Čivija Ø 4x26 JUS.M.C4.230 RDV 18
27 Mesingana žica Ø 4 RDV 132
28 Izolir traka RDV 133
29 Trevira crevo Ø 25 S100 RDV 135
30 Priključak za crevo Ø 25 S100 RDV 137
31 VENTIL ZA S100
32 Mesingana navrtka M8 JUS.M.B1.604 RDV 145
33 Prstenasta elastična podloška B8 JUS.M.B2.110 RDV 146
34 Rukohvat RDV 147
35 Valjak RDV 148
36 Zakretna pločica RDV 149
37 Pritezna navrtka RDV 150
38 Vreteno RDV 151
39 Prsten RDV 152
40 Zaptivač RDV 153
41 Nosač zaptivača RDV 154
42 Telo ventila RDV 155
43 Zaptivna pločica RDV 156
44 Membrana RDV 157
45 Sigurnosna navrtka RDV 158
46 Žica za plombiranje RDV 159
47 Plomba Ø 7 RDV 8