LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 Kapa aparat komplet RDV 189 28
2 Dizna sa sitom komplet RDV 190 28
3 Košarka RDV 191 27
4 Nalepnica RDV 192 27
5 Nosač RDV 55 27
6 KAPA APARATA I DIZNA SA SITOM PH 10 lit
7 Ručica RDV 193
8 Zaštitnik navrtke RDV 72
9 Navrtka M10 JUS.M.B1.601 RDV 73
10 Kapa aparat RDV 194
11 Membrana RDV 61
12 Podmetač RDV 59
13 Telo ventila RDV 60
14 Zaptivač RDV 195
15 Košarka RDV 191
16 Zaptivač RDV 196
17 Podmetač RDV 197
18 Uskočnik 6 DIN 6799 RDV 198
19 Kapica RDV 199
20 Dizna RDV 200
21 Zaptivač Pb RDV 201
22 Sito RDV 202