LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 Kapa aparat komplet RDV 203 30
2 Nalepnica RDV 204 29
3 Ključ RDV 205 29
4 Lula RDV 206 29
5 Košarka RDV 207 29
6 Mlaznica sa crevom RDV 208 31
7 Točak Ø 360 RDV 111 29
8 KAPA APARATA Ph 50 lit.
9 Elastična čivija Ø 5x32 JUS.M.C2.230 RDV 209
10 Ručica RDV 210
11 Vreteno RDV 211
12 Kapa RDV 212
13 Podmetač RDV 213
14 ‚‚O" prsten Ø 14,3x2,4 RDV 214
15 Zaptivač RDV 120
16 Ventil sigurnosti RDV 121
17 Vijak M4x10 JUS.M.B1.161 RDV 215
18 Poklopac RDV 216
19 MLAZNICA SA CREVOM Ph 50 lit.
20 Mlaznica RDV 2
21 Priključak RDV 2
22 Mesingana žica RDV 1
23 Izolir traka RDV 1
24 Trevira crevo Ø 25 RDV 2