LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 Ventil za BCF RDV 329 49
2 Nalepnica RDV 330 47
3 Ručna visoka kolica RDV 331 47
4 Gumena savitljiva cev V1-NP 13x5000 FIS 8130 RDV 332 47
5 Mlaznica za BCF RDV 333 50
6 Točak Ø 200 RDV 177 47
7 Zaštitna kapica RDV 180 47