LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi PP aparata
Tip aparata:
R.br. Naziv dela aparata Oznaka List    
1 Osigurač
2 PVC kesica
3 Mlaznica CO2 - 10 kg
4 Usponska cev CO2 - 10 kg
5 Crevo Co2 - 10 kg
6 Točkovi CO2 - 10 kg
7 Nalepnica CO2 - 10kg
8 CO2 - gas