LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Kontakt
Vaše ime i prezime:
Firma:
Telefon:
E-mail:
Vaša poruka, pitanje ili sugestija:
    
Naši podaci
PROKOWAY d.o.o. Vojka
Cara Dušana 145 ogranak Braće Kočijašević 16A, 22313 Vojka
Tel: +381 22 2301 354 +381 062 599 101
PIB: 104625050
Šif.del.: 7022
Mat.br.: 20203137
Poslovni račun:
• 265-1630310003967-48
prokoway@gmail.com
Potvrda o registraciji