LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Delovi ormara za hidrante
Naziv dela ormara hidranta    
Crevo trevira Ø 52 L 15 m
Generator pene Q - 15
Hidrantski nastavak B/2C
Hidrantski nastavak C/2C
Ključ ABC
Ključ C
Ključ za hidrant Ø 24
Ključ za hidrant Ø 34
Ključ za nadzemni hidrant
Mešač pene 200 l sa ventilom i priključkom za usis pene
Mlaznica sa ručkom Ø 52
Mlaznica za tešku penu 200 l
Plastična posuda za penu 20 l
Priključni ventil 2" - ugaoni