LatiPRO.net
Procena rizika radnih mesta  •  Bezbednost i zdravlje na radu  •  Protivpožarna zaštita


Cenovnik i uslovi korišćenja LatiPRO

Korišćenje LatiPRO funkcioniše na principu pretplate čiji iznos zavisi od ukupnog broja zaposlenih koji će se voditi u evidencijama.

Za krosnike koji bi LatiPRO koristili za rad sa više firmi (svojih klijenata), pretplaćenim brojem zaposlenih smatra se ukupan broj zaposlenih kod svih firmi - korisnikovih klijenata.

Maksimalan broj zaposlenih Mesečna pretplata 6-mesčna pretplata
(10% popust)
Godišnja pretplata
(15% popust)
100 zaposlenih 50€ 270€ 510€
500 zaposlenih 100€ 540€ 1.020€
1.000 zaposlenih 150€ 810€ 1.530€
Neograničeno 200€ 1.080€ 2.040€

Demo verzija je besplatna, omogućava potpunu funkcionalnost za 2 zaposlena i traje 30 dana od dana prijave.

Nabavite sopstveni LatiPRO

Velikim organizacijama kao što su javna preduzeća (PTT, Telekom, Vodovod, EPS,...), ministarstva (Ministarstvo odbrane, Ministastvo untrašnjih poslova, ...) i druge veće i srednje kompanije sa razvijenom vlastitom kadrovskom, komunikacionom i računarskom infrastrukturom, nudimo LatiPRO na sopstvenom Intranet serveru.

Prijava za korišćenje LatiPRO

(Prijava ne obavezuje na pretplatu!)
Vaše ime:
Naziv firme:
Adresa:
Mesto:
Telefon:
E-mail:
PIB:
Mat.broj:
Varijanta:
Pitanje ili Komentar: